Кемер - Лято 2018 Самолетна програма от Варна със 7 нощувки
  • Кемер - Лято 2018 Самолетна програма от Варна със 7 нощувки ВТОРИ ПОЛЕТ

Кемер - Лято 2018 Самолетна програма от Варна със 7 нощувки ВТОРИ ПОЛЕТ

337.00 EUR

<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Самолетна програма с чартърен полет от Варна със 7 нощувки &ndash; в ден петък<br /> </span></strong><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">В програмата са включени хотели с различни категории и различен вид хранения, от които всеки потребител може да избере според личните си предпочитания и ценови диапазон.<br /> </span></span></div>


<table align="left" cellspacing="3" cellpadding="0" border="0" class="MsoTableGrid" style="mso-cellspacing:2.0pt;border:none;mso-table-overlap:never;mso-yfti-tbllook: 1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:7.05pt; margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal: column;mso-table-left:center;mso-table-top:.05pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:none;mso-border-insidev:none"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td width="598" valign="top" colspan="2" style="width:448.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;"><b><span lang="BG" style="font-family: ">ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 31.08.2018</span></b></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Заминаване BUC 539</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">05:10 Варна - 06:50 Анталия</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Връщане BUC 540</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">1</span><span lang="EN-US" style="font-family: ">9</span><span lang="BG" style="font-family: ">:50 Анталия - 21:30 Варна</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td width="598" valign="top" colspan="2" style="width:448.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;"><b><span lang="BG" style="font-family: ">ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 07.09.2018</span></b></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Заминаване BUC 539</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">17:00 Варна - 18:40 Анталия</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Връщане BUC 540</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">19:50 Анталия - 21:30 Варна</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td width="598" valign="top" colspan="2" style="width:448.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;"><b><span lang="BG" style="font-family: ">ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ </span></b><b><span lang="BG" style="font-family: ">14.09.2018</span></b></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Заминаване BUC 539</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">17:00 Варна - 18:40 Анталия</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Връщане BUC 540</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">1</span><span lang="EN-US" style="font-family: ">2</span><span lang="BG" style="font-family: ">:</span><span lang="EN-US" style="font-family: ">30</span><span lang="EN-US" style="font-family: "> </span><span lang="BG" style="font-family: ">Анталия - 1</span><span lang="EN-US" style="font-family: ">4</span><span lang="BG" style="font-family: ">:</span><span lang="EN-US" style="font-family: ">1</span><span lang="BG" style="font-family: ">0 Варна</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9"> <td width="598" valign="top" colspan="2" style="width:448.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;"><b><span lang="BG" style="font-family: ">ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 21.09.2018, 28.09.2018 и 05.10.2018</span></b></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Заминаване BUC 539</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">10:00 Варна - 11:40 Анталия</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Връщане BUC 540</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">12:30 Анталия - 14:10 Варна</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12"> <td width="598" valign="top" colspan="2" style="width:448.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;"><b><span lang="BG">ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 12.10.2018</span></b></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Заминаване BUC 539</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">10:00 Варна - 11:40 Анталия</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:14"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Връщане BUC 540</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">21:50 Анталия - 23:35 Варна</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:15"> <td width="251" valign="top" colspan="2" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;"><b><span lang="BG">ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 19.10.2018</span></b></span></span></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Заминаване BUC 539</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">19:30 Варна - 21:00 Анталия</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:14"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Връщане BUC 512</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">18:30 Анталия - 20:10 Варна</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:15"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Авиокомпания:</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Bulgarian Air Charter</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:16"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Адрес на авиокомпанията:</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">гр. София,&nbsp; ж.к Горубляне, ул. Павел Красов 35</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:17;mso-yfti-lastrow:yes"> <td width="251" valign="top" style="width:188.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">Тип самолет:</span></span></p> </td> <td width="345" valign="top" style="width:258.8pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:center; mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 11pt;"><span lang="BG" style="font-family: ">MD 82</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-size: 11pt;"> </span>


<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Чартърен полет Варна- Анталия - Варна <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 нощувки в хотел по избор на съответната за хотела база изхранване<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Летищни такси <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Багаж до 20 кг. чекиран и до 7 кг. ръчен<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tрансфери: летище - хотел - летище <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Медицинска застраховка на ЗАД &quot;Алианц България&quot;, покритие 5000 евро (за лица до 65 г.) <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Изпращане от представител на TA на летище София <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Обслужване на място от представител на местната фирма партньор <br /> </span></span>


<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Такса гориво - начислява се при промяна на цените на горивата (виж забележката най- долу). <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мед. застраховка на ЗАД &bdquo;Алианц България&ldquo;, с покритие 5000 евро за лица от 65 до 69 г. - доплащане 10 лв. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мед. застраховка на ЗАД &bdquo;Алианц България&ldquo;, с покритие 5000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 20 лв. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Застраховка &quot;Отмяна на пътуване&quot;. Сключва се до 3 работни дни от датата на подписване на договора за организирано пътуване, при условие, че е извършено първо плащане по договора. Стойността на застраховка &quot;Отмяна на пътуване&quot; зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Допълнителни екскурзии и посещения на туристически и др. обекти.<br /> </span></span></div>


<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 % депозит от общата цена на туристическия пакет - при записване.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доплащане до 20 дни преди датата на отпътуване.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането.<br /> </span></span></div>


<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ранните записвания, промоциите и офертите в последната минута са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел дати, срокове и условия.<br /> </span></span></div>


<br />


<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни; <br /> б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни; <br /> в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.<br /> </span></span></div>


<br />


<br />


<div style="text-align: justify;"><font face="Cambria"><span style="FONT-FAMILY: ">П<span><font style="FONT-SIZE: 10pt">оради постоянно променящите се цени на горивата, авиокомпаниите могат да начислят т.нар. горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай към цената на пътуването ще се добави и фактическата стойност на горивната такса, изчислена по формула, обяснена по-долу</font></span><font style="FONT-SIZE: 10pt"><span lang="BG">, като </span><span>тя е дължима за всички резервации за полета, за които се начислява, без значение кога са направени </span><span lang="BG">същите.</span><span> Ако има такова изменение, информация за стойността му се </span><span lang="BG">обявява</span><span> 20 дни преди датата на съответния полет и информация</span><span lang="BG">та</span><span> се предава на клиентите</span><span lang="BG">. </span><span lang="BG">&nbsp;</span><span lang="BG">Заплащането на</span><span> горивна</span><span lang="BG">та</span><span> такса</span><span lang="BG"> се извършва</span><span> до 7 дни преди </span><span lang="BG">датата на </span><span>отпътува</span><span lang="BG">не,</span><span> в агенцията, </span><span lang="BG">в която е направена</span><span> резервацията /за записвания по-малко от 20 дни преди съответния полет важи същата обявената горивна такса, ако има такава/. Цените на самолетните билети в тези оферти са калкулирани при следните цени на горивата</span><span> </span><span>на тон</span><span lang="BG"> за 1 /една/ отсечка </span></font></span><span style="FONT-FAMILY: "><font style="FONT-SIZE: 10pt"><span lang="BG"><strong><span style="FONT-FAMILY: ">&ndash; Варна &ndash; 600 долара на тон, Анталия &ndash; 600 долара на тон. </span></strong></span><span>Формулата за изчисляване на нетната горивна такса е: ((X-Y) x Z) + ((X1-Y1) x Z1)/брой седалки = НЕТНА ГОРИВНА ТАКСА, където X е актуалната цена на горивото към дадена дата /преди или по време на полетната програма/, Y е гореописаната цена на горивото, заложена в офертите, а Z - средния разход на гориво в тонове по летателна отсечка Варна - Анталия, а X1, Y1 и Z1 представляват същите описани по-горе компоненти, но по летателна отсечка Анталия - Варна.</span></font></span></font></div>


<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция за същия с писмо с обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 7 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,&nbsp; смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на депозит.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При резервации по пакет &bdquo;ранно записване&ldquo; в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за &bdquo;ранно записване&rdquo; губи 100 % (сто процента) от внесената сума. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,&nbsp; смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.<br /> </span></span></div>


<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Медицинската застраховка по пакетите за организирано пътуване е на ЗАД &bdquo;Алианц България&rdquo;. Съгласно Общите условия по застраховката &bdquo;Помощ при пътуване&rdquo; при необходимост от медицинска помощ, Застрахованият лично или чрез упълномощено от него медицинско или друго лице, е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията &quot;КОРИС БЪЛГАРИЯ&quot; ООД на тел. +359 2 90 30 112, е-mail: operations@coris.bg и да предаде необходимата информация на български или английски език. В случай, че Застрахованият не изпълни това задължение и не уведоми Асистанс компанията, като при това самостоятелно или чрез друго лице организира оказването на медицинска помощ, при предявяване на претенция към Застрахователя след завръщането си в България, той му възстановява разходи до 100 (сто) Евро, независимо от размера на действително извършените такива и при условие, че събитието е покрито по условията на застраховката. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена и заплатена резервация по обявените за всеки хотел срокове и условия. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При настаняването в стаи тип &ndash; тройни (TRPL), както и двойни с допълнително легло (DBL + ex. bed), не се гарантират 3 редовни легла. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), третото и четвъртото легло винаги са допълнителни, тип разтегателни. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Стаи с изглед към морето, се гарантират само възможно само в хотелите, в които има обявено доплащане за такъв тип стая. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена, различни от стандартните стаи. Те са с по-малък размер, с крайно местоположение на територията на хотела, на приземен етаж, без балкон или тераса, с малка баня и различно обзавеждане. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в деня на отпътуване, освен вслучаите, когато в хотела не е указано друго. В деня на пристигане (преди 14:00 ч.) и на напускане (след 12:00 ч.) услугите в хотелите се ползват срещу заплащане, включително храни и напитки. Броят на храненията в хотелите съответства на броя на резервираните нощувки. Пример: при резервация за 7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или същия брой обяди и междинни хранения, ако хотелът е на all inclusive. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на пътуването или престоя в съответния хотел. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги на територията на хотелския комплекс. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Туроператорът и местните партньори могат да указват съдействие в случай на нужда от медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите условия на застрахователя от страна на потребителя. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Концепциите All inclusive; Ultra All incl; Hight class all incl и др. се определят индивидуално от всеки хотел и не гарантират наличието на определени видове храни, напитки и услуги. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен паспорт, нотариално заверена декларация от единия или от двамата родители. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При несъвпадащи фамилии на децата и пътуващите родителите, пред граничните власти се представят освен международните паспорти и акт за раждане на децата, както и копие от него. <br /> </span></span></div>


<div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Cambria;">ТO има сключена застраховка &quot;Отговорност на Туроператора&quot;, с полица № 13160183100000005 / 26.06.2018 г. на ЗАД &quot;Алианц България&quot; - гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №59, ЕИК 040638060, тел. +359 2 930 23 55. <br /> </span></span></strong></div>