Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма

Европейски фонд за регионално развитие Колекционирайте моменти, не вещи.

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент,
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: Богай ООД
Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско (85%) и  143.34 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.

 

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID19, засягат най-силно именно предприятията от този икономически сектор, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка. 

Резултати от изпълнение на проекта:

В изпълнение на проекта е постигнст положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Топ оферти