Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма

Европейски фонд за регионално развитие Колекционирайте моменти, не вещи.

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент,
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: Богай ООД
Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско (85%) и  143.34 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.

Топ оферти