Застрахователно акционерно дружество „Армеец”

ЗАД „Армеец” Колекционирайте моменти, не вещи.

Застрахователно акционерно дружество „Армеец”

http://www.armeec.bg

Грижа за клиентите - ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците,  навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. Професионализъм в работата - компанията залага на компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги. Бизнес етика в отношенията с колеги и партньори - водещи принципи в работата с колеги и партньори са спазване на етичните норми, чувство за отговорност, лоялност и колективен дух, активно присъствие на застрахователния пазар в страната.

Помощ при пътуване в чужбина
Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

Искрени благодарности от екипа на ChartAir за доброто сътрудничество! 

Топ оферти